Als AFAS-partner werken we gedurende het jaar aan diverse projecten bij verschillende organisaties. Dit kan variëren van kleinere optimalisaties binnen een bestaande AFAS-inrichting tot het leiden van compleet nieuwe implementaties. Tijdens deze projecten, klein of groot, komen we regelmatig diverse vormen van weerstand tegen. Deze weerstand kan zich bijvoorbeeld uiten in terughoudendheid om over te stappen naar een nieuw systeem omdat dit vereist dat de huidige werkwijze wordt aangepast. Om effectief met weerstand om te gaan hebben we hieronder enkele waardevolle tips opgesomd die wij toepassen in onze projecten.

Waar komt weerstand vandaan?

Probeer weerstand te begrijpen en te identificeren. Samen proberen we oorzaken ervan te achterhalen en te bespreken. Weerstand tegen verandering kan verschillende redenen hebben. Emotionele factoren spelen vaak een rol, zoals de angst voor verlies van positie, het gebrek aan inspraak, of slechte ervaringen uit het verleden. Daarnaast kunnen er rationele redenen zijn, zoals meningsverschillen, onduidelijkheid of het gebrek aan een duidelijke visie. In deze gevallen is het belangrijk om deze zaken bespreekbaar te maken.

Open communicatie en betrokkenheid

We communiceren de doelen en behoeften van het project duidelijk met alle betrokkenen. Zo is voor iedereen helder waarom de veranderingen gaan plaatsvinden. We definiëren onze doelen en zorgen dat we de ruimte hebben om met medewerkers in gesprek te kunnen gaan. We vragen om input van de verschillende partijen en nemen dit mee in de beslissingen. Als iedereen bij kan dragen wordt de weerstand zichtbaar verminderd.

Kennis verhogen om weerstand te verminderen

Bij het implementeren van nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld een nieuwe optimalisatie binnen AFAS, bieden medewerkers de mogelijkheid om een training te volgen via webinars en inloopsessies. Tijdens deze inloopsessies hebben medewerkers de gelegenheid om langs te komen met vragen over de inrichting en processen. Op deze laagdrempelige manier kunnen we discussiëren over de inrichting en/of het vergroten van kennis, wat kan leiden tot een vermindering van tegenstand binnen de organisatie. Worden er kritische vragen gesteld? Geef positieve feedback, kritische vragen betekenen vaak juist meer betrokkenheid bij het proces.

Leiderschap en een duidelijke visie

Het ombuigen van weerstand naar acceptatie wordt eenvoudiger wanneer meer mensen begrijpen waarom de verandering noodzakelijk. Dit vereist persoonlijk leiderschap en een duidelijke visie van degenen die de verandering leiden. Soms vergt het ook een beetje geduld, Rome is ten slotte ook niet in één dag gebouwd.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er nogal wat zaken waarop je moet letten als je weerstand opmerkt binnen een project. Door de bovenstaande tips toe te passen, kun je de participatie binnen projecten verhogen. Het project begint meer ‘te leven’ en wordt omarmt, waardoor de weerstand wordt verminderd.