Disclaimer

www.vierconsultancy.nl

VIER

Algemene verklaring

1. Definities

 • De website: www.vierconsultancy.nl en alle onderliggende subdomeinen
 • De disclaimer: Dit document
 • De eigenaar: Vier Consultancy B.V., gevestigd aan Blankensteinlaan 134-A, 7943 PE, te Meppel
 • Gebruiken: alle denkbare handelingen tijdens het gebruik van de site
 • De gebruiker: de persoon(en) die de website gebruiken en/of bezoeken

2.  Disclaimer voor VIER

 • Deze disclaimer is van toepassing op www.vierconsultancy.nl.
 • Vier Consultancy B.V., gevestigd aan Broekhuizen 16, 7965 AB Broekhuizen is de eigenaar van de website.
 • Door de website te gebruiken verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de disclaimer .
 • Informatie op de website: Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Actualiteit: De eigenaar spant zich in om de informatie op de website actueel te houden en regelmatig aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onjuist of onvolledig is.
 • Hyperlinks: Op de website kan verwezen worden naar websites of documenten van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites en/of documenten waar naar verwezen wordt. Het gebruik van deze verwijzingen is op eigen risico. De informatie op websites en in documenten van derden is niet door de eigenaar beoordeelt op juistheid, actualiteit of volledigheid.
 • Intellectuele eigendomsrechten: Op de publicaties en uitingen op de website berusten intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar. De eigenaar behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op de website aangeboden informatie zoals Teksten, foto’s en logo’s.  Het is niet toegestaan  informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechtshebbende.
 • Wijzigingen: De eigenaar behoudt het recht voor om deze disclaimer te wijzigen zonder hierbij enige mededeling te doen.