datamigratie

 

Uw organisatie heeft de knoop doorgehakt: u gaat AFAS Profit implementeren. Diverse doelstellingen kunnen hieraan ten grondslag liggen; zoals digitalisering, reorganisatie of een ander verander- of optimalisatieproject. De implementatie van een nieuwe applicatie wordt vaak als spannend ervaren door organisaties. Eén van de factoren die bijdraagt aan deze ervaring is de datamigratie van de oude bronsystemen naar AFAS Profit. Hoe zorgt u ervoor dat dit proces zo gecontroleerd, kwalitatief en veilig mogelijk verloopt? Want zonder goede data wordt het erg lastig om AFAS Profit succesvol te implementeren en uw doelstellingen te bereiken.

 

  Automatisering, de sleutel tot succesvolle datamigratie.

   

  Onze geautomatiseerde oplossing maakt het mogelijk om kort-cyclisch en herhaalbaar (proef)migraties uit te voeren. Standaard levert de oplossing bij iedere iteratie de benodigde rapportages om de voortgang van de datamigratie inzichtelijk te maken.

  De juistheid en volledigheid is gewaarborgd. Het brengt ons de gewenste flexibiliteit en zorgt voor de noodzakelijke transparantie. Maar nog belangrijker: u wordt ontzorgd ten aanzien van de datamigratie en u kunt zich focussen op uw eigen materie, processen en data. Zo’n implementatie is immers al intensief genoeg.

  VIER biedt de volgende oplossingen:

  •  Snelle en efficiënte proefmigraties
  • Geen beperkingen ten aanzien van het aantal proefmigraties
  • Hoge kwaliteit van datamigratie
  • Rapportage ten aanzien van volledigheid en juistheid van de datamigratie
  • Continue zicht op voortgang

   Wat betekent dit voor uw organisatie?

    

   De automatisering van de migratie brengt flexibiliteit en transparantie met zich mee. Dit zorgt ervoor dat er geen concessies hoeven te worden gedaan ten aanzien van de kwaliteit van de migratie en het succes van de AFAS implementatie in uw organisatie. Wij faciliteren een zorgeloze implementatie naar AFAS Profit met garanties ten aanzien van juistheid, volledigheid en kwaliteit van de gemigreerde data. Hierdoor kunt u zich focussen op uw core business.

    Enkele kenmerken van ons product zijn:

   • Slim gebruik van de Profit-connectoren voor het verwerken van geconverteerde gegevens in AFAS (dus geen handmatige acties).
   • De juiste verwerkingsvolgorde van XML-berichten (om bijvoorbeeld een contract te kunnen verwerken, moet de medewerker reeds bestaan).
   • Proactieve validatie van geconverteerde gegevens, waarbij gegevens die niet aan de AFAS regels voldoen vroegtijdig worden gesignaleerd en uitgelijst.
   • Standaard audit-rapporten voor bewijzen van juistheid en volledigheid.